Избери език:
 
 

„ПИКАНТ ТРЕЙД“ ООД кандидатства за финансиране за оборудване и транспортни средства по подмярка 4.2
       На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ, бр.25 от 18 Март 2003 г., с изм. и доп.), информираме, че „ПИКАНТ ТРЕЙД“ ООД, в качеството си на възложител има следното инвестиционно намерение: Кандидатстване за финансиране за оборудване и транспортни средства по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от ПРСР 2014-2020 в Промишлената зона Север на гр.Варна, в съществуващия производствен цех на „Пикант Трейд“ ООД, с административен адрес: гр.Варна,ул.“Лиляна Ставрева“ № 8.


Инвеститорът осигурява обществен достъп до подробна информация за характеристиките на инвестиционното предложение, съгласно Приложение 5 към чл. 4, ал.1 от Наредбата по ОВОС на заинтересованите лица, която може да бъде намерена на хартиен и магнитен носител в деловодствата на община Варна . 
 
НАЧАЛО l ЗА НАС l ПРОДУКТИ l ПОЛЕЗНО l НОВИНИ l КОНТАКТИ
2021, Всички права запазени. „ПИКАНТ ТРЕЙД“ ООД кандидатства за финансиране за оборудване и транспортни средства по подмярка 4.2