Избери език:
 
 

Политика по качеството


ПОЛИТИКАТА НА  “ПИКАНТ ТРЕЙД” ООД Е ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ КОНТРОЛИРАНИ СУРОВИНИ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ И ВИСОКО КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
 
   

  Фирма “ПИКАНТ ТРЕЙД” ООД  се стреми да подобрява продуктовата си гама и да осигурява съответствие с изискването на клиентите и действащите приложими нормативни актове и стандарти.
   
     Фирма “ПИКАНТ ТРЕЙД” ООД счита своите служители за основен и най-важен ресурс и се стреми да поддържа развитието на своя персонал, чрез прилагане на подходящи мерки за неговата мотивация за висококачествен труд и обучение за постоянно спазване на санитарно-хигиенните и технико-технологичните изисквания.
 
   За ефективно провеждане на Политиката за ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ръководството определя следните основни цели по качеството:
§         производство на качествени и безопасни  хранителни продукти, чрез прилагане на ефективна система за входящ, текущ и краен контрол;
§         осигуряване и поддържане на подходяща и безопасна работна среда и инфраструктура;
§         непрекъснато поддържане и усъвършенстване на Системата за осигуряване безопасността на произвежданите хранителни продукти (НАССР);
 
    
    За реализиране на тези цели, Ръководството на фирма “ПИКАНТ ТРЕЙД” ООД  поддържа разработената и внедрена Система за осигуряване и управление на безопасността на храните - Добри производствени практики (ДПП), Анализ на опасностите и контрол на критичните точики (НАССР) и съблюдава изискванията на стандарти ISO9001:2008, ISO 22000:2005 и FSSC 22000, по които фирмата е сартифицирана.

 
 

НАЧАЛО l ЗА НАС l ПРОДУКТИ l ПОЛЕЗНО l НОВИНИ l КОНТАКТИ
2021, Всички права запазени. Политика по качеството